mắc cài lưỡi
Phòng khám Răng Hàm Mặt số 1 hàng tre là cơ sở đầu tiên áp dụng thành công nắn chỉnh răng mặt lưỡi tại Việt Nam. Đây là một kỹ thuật rất khó, đòi hỏi người bác sĩ phải rất có kinh nghiệm và kiến thức uyên thâm về chuyên ngành nắn chỉnh để đảm bảo không xảy ra tai biến trong quá trình điều trị nhất là đối với các trường hợp có chỉ định nhổ răng.
en mắc cài
Gắn mắc cài gián tiếp là kỹ thuật không thể thiếu trong điều trị chỉnh nha mặt lưỡi